STEM K'NEX 校際聯誼比賽 - 綠色城市創意模型賽
2024-05-27 (星期一)
活動類別:早會頒獎

主辦機構:

啟思教育研究中心

得獎名單:

5A 莊逸塱   亞軍

5A 庾駿鏗   亞軍

6A 張泳潼   亞軍

6A 蕭樂      亞軍 

 

🏫香港中文大學校友會聯會張煊昌學校
🏫C.U.H.K. F.A.A. Thomas Cheung School
🗺️地址: 新界沙田顯徑村嘉田苑
🗺️Address: KA TIN COURT HIN KENG ESTATE SHATIN
☎️電話: 26931898
📠傳真: 26936538
Powered by Friendly Portal System v10.19